Biểu tượng kinh doanh

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
©®
Chào mừng đến với trang "Biểu tượng kinh doanh" của chúng tôi! Đây là nơi nên đến nếu bạn cần những biểu tượng đặc biệt thường được sử dụng trong công việc kinh doanh. Bạn có thể dễ dàng sao chép và dán các ký hiệu này ngay từ trang này vào bất kỳ tài liệu hoặc tin nhắn nào bạn đang làm việc. Nhưng đó không phải là tất cả! Chúng tôi cũng giải thích ý nghĩa của từng biểu tượng để bạn biết thời điểm và cách sử dụng chúng.
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
© Biểu tượng bản quyền
® Ký hiệu thương hiệu đăng ký
Biểu tượng bản quyền ghi âm
Biểu tượng thương hiệu dịch vụ
Ký hiệu thương hiệu
biểu tượng điện thoại
Dấu fax
Tài khoản của biểu tượng
Được gửi đến biểu tượng chủ đề
Ký hiệu chăm sóc
mỗi biểu tượng