Dấu mục

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
§
HTML nghĩa là gì
§ §
§
U+A7
Dấu mục
Đây là biểu tượng tiêu chuẩn được sử dụng để tham chiếu các phần trong một tài liệu, đặc biệt là trong văn bản pháp lý.

Dấu mục là gì?

Dấu mục, biểu thị bằng § và đôi khi được gọi lóng ngữ là "s xoắn kép", "biểu tượng mục" hoặc đơn giản là "mục", thường được sử dụng trong văn bản pháp lý, học thuật và các văn bản chính thức khác để chỉ các mục hoặc điều khoản riêng lẻ trong một tài liệu. Biểu tượng này cung cấp một cách rõ ràng để tham khảo các phần cụ thể của một văn bản, đảm bảo tính chính xác trong việc trích dẫn và thảo luận.

Cách sử dụng dấu mục

Để sử dụng dấu mục, chèn nó vào trước số của mục đang được tham khảo.

Định dạng thông thường là: § 5 hoặc §§ 5-7

Các cách sử dụng phổ biến bao gồm:

 • Trong các tài liệu pháp lý để tham chiếu đến một mục hoặc điều khoản cụ thể.
 • Trong các bài báo học thuật để chỉ các phần của các nghiên cứu hoặc quy định trước đó.
 • Trong các sách hướng dẫn để chỉ đường đến các phần liên quan.

Khi sử dụng biểu tượng này, cần đảm bảo các mục được đánh số rõ ràng, mang lại sự rõ ràng cho người đọc.

Sự khác biệt trong việc sử dụng dấu mục ở các quốc gia khác nhau

Dấu mục (§) được công nhận trên toàn thế giới, nhưng việc sử dụng nó có thể thay đổi dựa trên các thực tiễn địa phương hoặc sự khác biệt văn hóa. Dưới đây là một số thông tin về cách sử dụng nó ở các quốc gia khác nhau:

 • Hoa Kỳ: Thường được sử dụng trong các tài liệu pháp lý để tham chiếu đến các phần của các quy định và điều luật.
 • Đức: Thường được sử dụng để tham chiếu đến các mục riêng lẻ (paragrafen) của các quy định pháp lý, ví dụ: "§ 90 StGB" cho mục 90 của Đạo luật Hình sự Đức.
 • Brazil: Được sử dụng trong các văn bản pháp lý để tham chiếu đến các mục của các quy định và luật.
 • Mexico: Được sử dụng trong ngữ cảnh pháp lý để tham chiếu đến các mục của các văn bản pháp lý.
 • Thụy Điển: Biểu thị các mục trong các văn bản pháp lý, được gọi là "paragraftecken".
 • Phần Lan: Được gọi là "pykälämerkki" và được sử dụng trong các văn bản pháp lý.
 • Tây Ban Nha: Không được sử dụng phổ biến, nhưng có thể được tìm thấy trong một số ngữ cảnh pháp lý cụ thể.
 • Ý: Thỉnh thoảng có trong các văn bản pháp lý Ý.
 • Thụy Sĩ: Được sử dụng trong các quy định và quy tắc pháp lý.
 • Áo: Đề cập đến các mục trong các luật và các văn bản pháp lý khác.

Những Lỗi Thông Thường Khi Sử Dụng Dấu Mục

 1. Sử dụng § Mà Không Có Số Mục Rõ Ràng: Luôn đảm bảo rằng tài liệu có các mục được đánh số rõ ràng khi tham chiếu bằng dấu mục.
 2. Phạm lỗi nhầm lẫn với các biểu tượng khác: Đừng nhầm lẫn § với các biểu tượng như ¶ (dấu đoạn) hoặc các biểu tượng chú thích khác.
 3. Sử dụng sai Dấu Mục Đôi: §§ nên được sử dụng khi tham khảo một loạt các mục, không chỉ một mục duy nhất.
 4. Sử dụng quá nhiều: Trong các tài liệu mà tham chiếu mục là thường xuyên, hãy xem xét sử dụng sự kết hợp của từ và biểu tượng để tránh lặp lại và nâng cao tính đọc hiểu.

Nguyên Gốc Lịch Sử của Dấu Mục

Dấu mục, được biết đến với tên "sectio" trong tiếng Latin, có nguồn gốc từ các cuốn sách La Mã cổ. Thư pháp sử dụng một dấu tương tự để chỉ một khoảng trống hoặc một dấu chấm dừng trong văn bản, qua thời gian tiến hóa thành biểu tượng chúng ta nhìn thấy ngày nay. Sự liên kết của nó với các văn bản pháp lý và chính thức bắt đầu từ thời Trung Cổ, khi nó được sử dụng để chỉ các mục của các luật và các văn bản tôn giáo.

Cách Gõ Dấu Mục Bằng Phím Tắt và Mã Alt

 • Trên Windows: Giữ phím Alt trên bàn phím và gõ 0167 trên bàn phím số, sau đó nhả phím Alt.
 • Trên Mac: Nhấn Option + 6.
 • Trên nhiều hệ điều hành Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 00a7 và nhấn Enter.
 • Đối với mã HTML: Sử dụng thực thể có tên § hoặc thực thể số §.

Hình ảnh của biểu tượng

Dấu mục