Ký hiệu Mu (Dấu Micro)

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
μΜµασπ
HTML nghĩa là gì
μ μ
μ
U+3BC
Ký hiệu Mu (Chữ thường)
Ký hiệu mu chữ thường được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như vật lý, kỹ thuật và thống kê để biểu diễn đơn vị micro hoặc hệ số.
Μ Μ
Μ
U+39C
Ký hiệu Mu (Chữ hoa)
Ký hiệu Mu chữ hoa ít phổ biến hơn nhưng có thể được tìm thấy trong các ngữ cảnh khác nhau như trong việc biểu diễn một quần thể cụ thể trong thống kê.
µ µ
µ
U+B5
Dấu Micro
Một biến thể của ký hiệu mu chữ thường thường được sử dụng để biểu diễn đơn vị micro trong khoa học và kỹ thuật.

Ký hiệu Mu là gì?

Ký hiệu Mu, được biểu diễn như μ (chữ thường), Μ (chữ hoa), và µ (DẤU MICRO), bắt nguồn từ bảng chữ cái Hy Lạp. Nó chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực khoa học và học thuật cho các ứng dụng khác nhau. Ký hiệu này có nguồn gốc từ văn hóa Hy Lạp cổ và đã tìm thấy nhiều vai trò trong các lĩnh vực hiện đại.

Ký hiệu gốc và các biến thể của ký hiệu Mu

Ký hiệu Mu có một hình thức gốc cũng như nhiều biến thể. Dưới đây là các hình thức này, được trình bày dưới dạng văn bản thuần túy để dễ dàng sao chép và dán:

 • Ký hiệu gốc: μ, Μ, µ
 • Các biến thể: 𝚳, 𝛍, 𝛭, 𝜇, 𝜧, 𝝁, 𝝡, 𝝻, 𝞛, 𝞵

Các phép tính thông thường liên quan đến Dấu Micro (µ)

Dấu Micro (µ) thường biểu diễn 'micro-', đây là tiền tố đơn vị trong hệ thống đo lường mét, tượng trưng cho 10-6.

 • Chiều dài: µm (micromet) = 10-6 mét
 • Thời gian: µs (micro giây) = 10-6 giây
 • Khối lượng: µg (microgam) = 10-6 gam
 • Dung dẫn: µF (microfarad) = 10-6 farads
 • Dòng điện: µA (microampere) = 10-6 ampe

Cách gõ ký hiệu Mu bằng các phím tắt, mã Alt và LaTeX

 • Windows: Giữ phím Alt và gõ 230 (cho chữ thường) hoặc 924 (cho chữ hoa) trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
 • Mac: Đối với chữ thường, nhấn Option + m. Đối với chữ hoa, bạn có thể cần sử dụng menu ký tự đặc biệt hoặc sao chép từ nơi khác.
 • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 03bc (cho chữ thường) hoặc 039c (cho chữ hoa) và nhấn Enter.
 • HTML: Đối với chữ thường, sử dụng μ; đối với chữ hoa, sử dụng Μ; và đối với DẤU MICRO, sử dụng µ.
 • LaTeX: Đối với chữ thường, sử dụng lệnh \mu. Đối với chữ hoa, chỉ cần gõ M.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký hiệu Mu (Chữ thường)Ký hiệu Mu (Chữ hoa)Dấu Micro