JSON Formatter

Định dạng và làm đẹp đang JSON của bạn.

JSON dữ liệu

Xử lý các mã
Dữ liệu JSON không hợp lệ, xác nhận

Định dạng JSON được áp dụng rộng rãi vào tất cả các phát triển web. JSON chuỗi luôn luôn loại bỏ không gian trống, và thụt xuống dòng để tiết kiệm băng thông mạng và kích thước tài liệu, nhưng nó quá khó để đọc và gỡ rối. Các định dạng JSON còn được gọi là tô điểm hoặc người xem. Đây là một công cụ trực tuyến có thể tái mã định dạng JSON của bạn.