✍️ Bàn tay đang viết

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebàn tay đang viết
GoogleWriting hand
TwitterViết tay
Unicodebàn tay đang viết
Từ đồng nghĩatay và viết
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | làm điều gì đó bằng tay
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Bàn tay đang viết biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
✍️ 270D FE0F bàn tay đang viết ✍🏻 ✍🏼 ✍🏽 ✍🏾 ✍🏿
270D (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn