💅 Sơn móng tay

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesơn móng tay
GoogleSơn móng tay
TwitterSơn móng tay
Unicodesơn móng tay
Từ đồng nghĩachăm sóc, làm móng tay, móng tay, mỹ phẩm và đánh bóng
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | làm điều gì đó bằng tay
Thẻbiểu tượng cảm xúc cô gái | Biểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Sơn móng tay biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
💅 1F485 sơn móng tay 💅🏻 💅🏼 💅🏽 💅🏾 💅🏿