👩 Phụ nữ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applephụ nữ
GoogleNữ
TwitterPhụ nữ
Unicodephụ nữ
Từ đồng nghĩangười lớn
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | người
Thẻbiểu tượng cảm xúc cô gái

Hình ảnh

Phụ nữ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
👩 1F469 phụ nữ 👩🏻 👩🏼 👩🏽 👩🏾 👩🏿