👱 Người tóc vàng hoe

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemột người tóc vàng hoe
GoogleNgười có tóc vàng hoe
TwitterNgười, tóc vàng
Unicodengười tóc vàng hoe
Từ đồng nghĩangười: tóc vàng hoe, tóc, tóc vàng hoe, vàng và vàng hoe
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | người

Hình ảnh

Người tóc vàng hoe biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
👱 1F471 người tóc vàng hoe 👱🏻 👱🏼 👱🏽 👱🏾 👱🏿