🤔 Mặt suy nghĩ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt đang suy nghĩ
GoogleThinking face
TwitterMặt suy nghĩ
Unicodemặt suy nghĩ
Từ đồng nghĩamặt và đang suy nghĩ
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt & tay
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay | Suy nghĩ biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Mặt suy nghĩ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🤔 1F914 mặt suy nghĩ