🫡 Mặt chào

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt đang chào
GoogleN/A
TwitterMặt nghiêm chào
Unicodemặt chào
Từ đồng nghĩachào, nghiêm chào, nhà binh, nắng, ok, quân, quân đội và vâng
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt & tay
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Mặt chào biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🫡 1FAE1 mặt chào