🧳 Hành lý

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehành lý
GoogleN/A
TwitterLuggage
Unicodehành lý
Từ đồng nghĩadu lịch, va li và đóng gói
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | khách sạn

Hình ảnh

Hành lý biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧳 1F9F3 hành lý