🛎️ Chuông gọi phục vụ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechuông gọi phục vụ
GoogleBellhop bell
TwitterChuông gọi phục vụ
Unicodechuông gọi phục vụ
Từ đồng nghĩachuông và khách sạn
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | khách sạn

Hình ảnh

Chuông gọi phục vụ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛎️ 1F6CE FE0F chuông gọi phục vụ
🛎 1F6CE (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn