💲 Ký hiệu đô la đậm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu đô la
GoogleBiểu tượng đồng đô la mạnh
TwitterKý hiệu đô-la đậm
Unicodeký hiệu đô la đậm
Từ đồng nghĩatiền, tiền tệ và đô la
Chuyên mụcBiểu tượng | tiền tệ
Thẻbiểu tượng cảm xúc tiền

Hình ảnh

Ký hiệu đô la đậm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💲 1F4B2 ký hiệu đô la đậm