💱 đổi tiền

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđổi tiền
GoogleHối đoái
TwitterTrao đổi tiền tệ
Unicodeđổi tiền
Từ đồng nghĩangân hàng, tiền và tiền tệ
Chuyên mụcBiểu tượng | tiền tệ
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc tiền

Hình ảnh

đổi tiền biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💱 1F4B1 đổi tiền