🇻🇺 Cờ Vanuatu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Vanuatu
GoogleN/A
TwitterCờ Vanuatu
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Vanuatu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇻🇺 1F1FB 1F1FA Cờ Vanuatu