🇳🇨 Cờ New Caledonia

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ New Caledonia
GoogleN/A
TwitterCờ New Caledonia
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ New Caledonia biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇳🇨 1F1F3 1F1E8 Cờ New Caledonia