🇺🇳 Cờ Liên Hợp Quốc

Copy / Paste

Nghĩa là gì

Applecờ Liên hợp quốc
GoogleN/A
TwitterCờ Liên Hợp Quốc
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh | biểu tượng cảm xúc virus

Hình ảnh

Cờ Liên Hợp Quốc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇺🇳 1F1FA 1F1F3 Cờ Liên Hợp Quốc