🇹🇱 Cờ Đông Timor

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Timor-Leste
GoogleN/A
TwitterCờ Đông Timor
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Đông Timor biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇹🇱 1F1F9 1F1F1 Cờ Đông Timor