🇧🇳 Cờ Brunei

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Brunei
GoogleN/A
TwitterCờ Brunei
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Brunei biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇧🇳 1F1E7 1F1F3 Cờ Brunei