🇰🇷 Cờ Hàn Quốc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Hàn Quốc
GoogleN/A
TwitterCờ Hàn Quốc
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Hàn Quốc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇰🇷 1F1F0 1F1F7 Cờ Hàn Quốc