🇰🇵 Cờ Triều Tiên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Triều Tiên
GoogleN/A
TwitterCờ Triều Tiên
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Triều Tiên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇰🇵 1F1F0 1F1F5 Cờ Triều Tiên