🇵🇹 Cờ Bồ Đào Nha

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Bồ Đào Nha
GoogleN/A
TwitterCờ Bồ Đào Nha
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Bồ Đào Nha biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇵🇹 1F1F5 1F1F9 Cờ Bồ Đào Nha