🇦🇩 Cờ Andorra

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Andorra
GoogleN/A
TwitterCờ Andorra
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Andorra biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇦🇩 1F1E6 1F1E9 Cờ Andorra