🇳🇫 Cờ Đảo Norfolk

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Đảo Norfolk
GoogleN/A
TwitterCờ Đảo Norfolk
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Đảo Norfolk biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇳🇫 1F1F3 1F1EB Cờ Đảo Norfolk