🇳🇿 Cờ New Zealand

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ New Zealand
GoogleN/A
TwitterCờ New Zealand
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ New Zealand biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇳🇿 1F1F3 1F1FF Cờ New Zealand