👪 Gia đình

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegia đình
GoogleGia đình
TwitterGia đình
Unicodegia đình
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | gia đình
ThẻHoạt động

Hình ảnh

Gia đình biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👪 1F46A gia đình
👨‍👦‍👦1F468 200D 1F466 200D 1F466Gia đình (nam, bé trai, bé trai) hoặc gia đình với bố và hai con trai
👨‍👦1F468 200D 1F466Gia đình (nam, bé trai) hoặc gia đình với bố và con trai
👨‍👧‍👦1F468 200D 1F467 200D 1F466Gia đình (nam, bé gái, bé trai) hoặc gia đình với bố, con trai và con gái
👨‍👧‍👧1F468 200D 1F467 200D 1F467Gia đình (nam, bé gái, bé gái) hoặc gia đình với bố và hai con gái
👨‍👧1F468 200D 1F467Gia đình (nam, bé gái) hoặc gia đình với bố và con gái
👨‍👨‍👦1F468 200D 1F468 200D 1F466Gia đình (nam, nam, bé trai) hoặc gia đình với hai bố và con trai
👨‍👨‍👦‍👦1F468 200D 1F468 200D 1F466 200D 1F466Gia đình (nam, nam, bé trai, bé trai) hoặc gia đình với hai bố và hai con trai
👨‍👨‍👧1F468 200D 1F468 200D 1F467Gia đình (nam, nam, bé gái) hoặc gia đình với hai bố và con gái
👨‍👨‍👧‍👦1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F466Gia đình (nam, nam, bé gái, bé trai) hoặc gia đình với hai bố, con trai và con gái
👨‍👨‍👧‍👧1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F467Gia đình (nam, nam, bé gái, bé gái) hoặc gia đình với hai bố và hai con gái
👨‍👩‍👦1F468 200D 1F469 200D 1F466gia đình với mẹ, bố và con trai
👨‍👩‍👦‍👦1F468 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466Gia đình (nam, nữ, bé trai, bé trai) hoặc gia đình với mẹ, bố và hai con trai
👨‍👩‍👧1F468 200D 1F469 200D 1F467Gia đình (nam, nữ, bé gái) hoặc gia đình với mẹ, bố và con gái
👨‍👩‍👧‍👦1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466Gia đình (nam, nữ, bé gái, bé trai) hoặc gia đình với mẹ, bố, con trai và con gái
👨‍👩‍👧‍👧1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467Gia đình (nam, nữ, bé gái, bé gái) hoặc gia đình với mẹ, bố và hai con gái
👩‍👦‍👦1F469 200D 1F466 200D 1F466Gia đình (nữ, bé trai, bé trai) hoặc gia đình với mẹ và hai con trai
👩‍👦1F469 200D 1F466Gia đình (nữ, bé trai) hoặc gia đình với mẹ và con trai
👩‍👧‍👦1F469 200D 1F467 200D 1F466Gia đình (nữ, bé gái, bé trai) hoặc gia đình với mẹ, con trai và con gái
👩‍👧‍👧1F469 200D 1F467 200D 1F467Gia đình (nữ, bé gái, bé gái) hoặc gia đình với mẹ và hai con gái
👩‍👧1F469 200D 1F467Gia đình (phụ nữ, bé gái) hoặc gia đình với mẹ và con gái
👩‍👩‍👦1F469 200D 1F469 200D 1F466Gia đình (nữ, nữ, bé trai) hoặc gia đình với hai mẹ và con trai
👩‍👩‍👦‍👦1F469 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466Gia đình (nữ, nữ, bé trai, bé trai) hoặc gia đình với hai mẹ và hai con trai
👩‍👩‍👧1F469 200D 1F469 200D 1F467Gia đình (nữ, nữ, bé gái) hoặc gia đình với hai mẹ và con gái
👩‍👩‍👧‍👦1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466Gia đình (nữ, nữ, bé gái, bé trai) hoặc gia đình với hai mẹ, con trai và con gái
👩‍👩‍👧‍👧1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467Gia đình (nữ, nữ, bé gái, bé gái) hoặc gia đình với hai mẹ và hai con gái