💑 Cặp đôi với trái tim

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecặp đôi với trái tim
GoogleCặp đôi trái tim
TwitterCặp tình nhân với hình trái tim
Unicodecặp đôi với trái tim
Từ đồng nghĩacặp đôi và yêu
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | gia đình
ThẻBiểu tượng cảm xúc trái tim | trái tim hồng

Hình ảnh

Cặp đôi với trái tim biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
💑 1F491 cặp đôi với trái tim 💑🏻 💑🏼 💑🏽 💑🏾 💑🏿
👩‍❤️‍👨1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F468Cặp tình nhân với hình trái tim (nữ, nam) hoặc người đàn ông và người phụ nữ với trái tim👩🏻‍❤️‍👨🏻 👩🏼‍❤️‍👨🏼 👩🏽‍❤️‍👨🏽 👩🏾‍❤️‍👨🏾 👩🏿‍❤️‍👨🏿
👩‍❤‍👨1F469 200D 2764 200D 1F468 (*)
👩‍❤️‍👩1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F469Cặp tình nhân với hình trái tim (nữ, nữ) hoặc hai người phụ nữ với trái tim👩🏻‍❤️‍👩🏻 👩🏼‍❤️‍👩🏼 👩🏽‍❤️‍👩🏽 👩🏾‍❤️‍👩🏾 👩🏿‍❤️‍👩🏿
👩‍❤‍👩1F469 200D 2764 200D 1F469 (*)
👨‍❤️‍👨1F468 200D 2764 FE0F 200D 1F468Cặp tình nhân với hình trái tim (nam, nam) hoặc hai người đàn ông với trái tim👨🏻‍❤️‍👨🏻 👨🏼‍❤️‍👨🏼 👨🏽‍❤️‍👨🏽 👨🏾‍❤️‍👨🏾 👨🏿‍❤️‍👨🏿
👨‍❤‍👨1F468 200D 2764 200D 1F468 (*)