Bạn có thể tải xuống tệp hình ảnh (.PNG) tại đây. Nhưng bạn có thể không cần tải xuống các tệp hình ảnh, nếu bạn sẽ sử dụng biểu tượng cảm xúc trong phương tiện truyền thông xã hội, vui lòng sử dụng các công cụ trực tuyến sau để thay thế. Nếu bạn muốn đặt biểu tượng cảm xúc vào trang web hoặc WordPress của mình, vui lòng tham khảo {1}.

So sánh tính năng

Biểu tượng cảm xúc Twitter Biểu tượng cảm xúc của Google
 • Biểu tượng không có viền.
 • Thiết kế phẳng.
 • Màu sắc mềm mại.
 • Biểu tượng cờ quốc gia có góc tròn.
 • Động vật có biểu cảm khuôn mặt tự nhiên.
 • Biểu tượng hoạt hình.
 • CC-BY 4.0
 • Biểu tượng có đường viền.
 • Vật liệu thiết kế.
 • Màu sáng.
 • Biểu tượng cờ quốc gia hình chữ nhật.
 • Động vật đang mỉm cười.
 • Biểu tượng có nhiều chi tiết hơn.
 • Apache License 2.0