đánh dấu và ký hiệu hộp kiểm

emoji | ký hiệu văn bản
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
🆅🆇🅥🅧🔘☑️✔️🙆‍♂️🙅‍♀️🙆‍♀️🙅‍♂️
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
đánh dấu
dấu kiểm nặng
nhân nặng x
phiếu x (gạch chéo)
phiếu nặng x (gạch chéo đậm)
Ký hiệu căn bậc ba
Ký hiệu căn bậc tư
không đánh dấu
hộp phiếu (hộp kiểm)
hộp phiếu với séc
thùng phiếu có dấu x (hình vuông có gạch chéo)
hình vuông màu trắng
hình vuông đen
vòng tròn trắng
vòng tròn đen
ký hiệu logic 'HOẶC'
Biểu tượng lần được bao quanh