Kiểm tra tốc độ Internet

Tải xuống -- Mbps
Tải lên -- Mbps
Độ trễ: -- ms (ping)
Khách hàng: --  
May chủ): --


Tải xuống Tải lên Độ trễ Khách hàng May chủ) thời gian
M M
 • Trang này là một ứng dụng web. Bạn không phải cài đặt ứng dụng hoặc phần mềm.
 • Kiểm tra tốc độ mạng (Wi-Fi, 4G, 5G) của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột mà không cần cấu hình. Nhấn phím [enter] hoặc [dấu cách] để bắt đầu kiểm tra tốc độ mạng.
 • Tự động phát hiện kích thước thử nghiệm cần được chuyển. Kích thước truyền tải nằm trong khoảng từ 5 MB ~ 50 MB. Ví dụ: nếu bạn có mạng tốc độ thấp, nó chỉ tải xuống hoặc tải lên một tệp kích thước nhỏ để kiểm tra.
 • Kết quả kiểm tra được lưu trong trình duyệt. Lên đến 50 kết quả.
 • Chuyển đổi đơn vị:
  • 1Mbps = 0.125 MB/s
  • 8Mbps = 1 MB/s
 • Tốc độ tối đa lý thuyết:
  • Wi-fi: 802.11ac ~ 200Mbps, 802.11n ~ 250 Mbps
  • 3.5G: 52 Mbps
  • 4G LTE: 100 Mbps
  • 4.5G LTE-A: 800 Mbps
  • 5G: 10 Gbps = 1000 0Mbps
 • Khuyến nghị tốc độ tải xuống internet:
  • Apple TV: SD ~ 2.5 M / 720p ~ 6.0 M / 1080p ~ 8 M / 4k ~ 25M
  • Youtube: 480p ~ 1.1 M / 720p ~ 1.5 M / 1080p ~ 5 M / 4k ~ 20 M
  • Netflix: SD ~ 3.0 M / HD ~ 5.0 M / Urltra HD ~ 26 M
 • Nếu tốc độ internet của bạn kém, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn.
 • Bất kỳ trang hoặc ứng dụng nào cũng được cung cấp "nguyên trạng", không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý.
 • Vui lòng tuân thủ luật pháp địa phương và người dùng chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm.