Chiều dài:  • Mật khẩu đã được tạo ra ở phía trình duyệt của bạn mà không cần bất kỳ kết nối internet.
  • Một nhấp chuột để tạo ra mật khẩu và bản sao tự động vào clipboard.