🧘 Người ngồi kiết già

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemột người đang ngồi tư thế hoa sen
GoogleN/A
TwitterNgười ngồi thiền
Unicodengười ngồi kiết già
Từ đồng nghĩathanh thản, thiền và yoga
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | người đang nghỉ ngơi
ThẻHoạt động | biểu tượng cảm xúc hòa bình

Hình ảnh

Người ngồi kiết già biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🧘 1F9D8 người ngồi kiết già 🧘🏻 🧘🏼 🧘🏽 🧘🏾 🧘🏿
🧘‍♀️1F9D8 200D 2640 FE0Fngười phụ nữ ngồi kiết già, Người phụ nữ ngồi thiền hoặc người phụ nữ ngồi tư thế hoa sen🧘🏻‍♀️ 🧘🏼‍♀️ 🧘🏽‍♀️ 🧘🏾‍♀️ 🧘🏿‍♀️
🧘‍♀1F9D8 200D 2640 (*)
🧘‍♂️1F9D8 200D 2642 FE0Fngười đàn ông ngồi kiết già, Người đàn ông ngồi thiền hoặc người đàn ông ngồi tư thế hoa sen🧘🏻‍♂️ 🧘🏼‍♂️ 🧘🏽‍♂️ 🧘🏾‍♂️ 🧘🏿‍♂️
🧘‍♂1F9D8 200D 2642 (*)