🤓 Mặt mọt sách

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt mỉm cười với kính
GoogleNerd face
TwitterMặt chán ngắt
Unicodemặt mọt sách
Từ đồng nghĩamặt, mọt sách và đam mê
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | đeo kính cận
ThẻSuy nghĩ biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Mặt mọt sách biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🤓 1F913 mặt mọt sách