🇸🇩 Cờ Sudan

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Sudan
GoogleN/A
TwitterCờ Sudan
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Sudan biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇸🇩 1F1F8 1F1E9 Cờ Sudan