🇷🇴 Cờ Rumani

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Romania
GoogleN/A
TwitterCờ Rumani
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Rumani biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇷🇴 1F1F7 1F1F4 Cờ Rumani