🇽🇰 Cờ Kosovo

Copy / Paste

Nghĩa là gì

Applecờ Kosovo
GoogleN/A
TwitterCờ Kosovo
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Kosovo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇽🇰 1F1FD 1F1F0 Cờ Kosovo