🇪🇺 Cờ Liên minh châu Âu

Copy / Paste

Nghĩa là gì

Applecờ Liên minh Châu Âu
GoogleN/A
TwitterCờ Liên minh châu Âu
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Liên minh châu Âu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇪🇺 1F1EA 1F1FA Cờ Liên minh châu Âu