🇩🇬

Copy / Paste

Nghĩa là gì

AppleN/A
GoogleN/A
TwitterN/A
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

 biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇩🇬 1F1E9 1F1EC