🇨🇵 Cờ Đảo Clipperton

Copy / Paste

Nghĩa là gì

Applecờ Đảo Clipperton
GoogleN/A
TwitterN/A
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Đảo Clipperton biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇨🇵 1F1E8 1F1F5 cờ Đảo Clipperton