🇮🇨 Cờ đảo Canary

Copy / Paste

Nghĩa là gì

Applecờ Quần đảo Canary
GoogleN/A
TwitterCờ đảo Canary
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ đảo Canary biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇮🇨 1F1EE 1F1E8 Cờ đảo Canary