🇦🇨 Cờ Đảo Ascension

Copy / Paste

Nghĩa là gì

Applecờ Đảo Ascension
GoogleN/A
TwitterCờ Đảo Ascension
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Đảo Ascension biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇦🇨 1F1E6 1F1E8 Cờ Đảo Ascension