🇦🇶 Cờ Antarctica

Copy / Paste

Nghĩa là gì

Applecờ châu Nam Cực
GoogleN/A
TwitterCờ Antarctica
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Antarctica biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇦🇶 1F1E6 1F1F6 Cờ Antarctica