emoji | ký hiệu văn bản
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
𝟬𝟭𝟮𝟯𝟰𝟱𝟲𝟳𝟴𝟵2️⃣1️⃣0️⃣🔢6️⃣5️⃣4️⃣3️⃣🔟9️⃣8️⃣7️⃣✖️🟰
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
số một la mã
số hai la mã
số ba la mã
số bốn la mã
số năm la mã
số sáu la mã
số bảy la mã
số tám la mã
số chín la mã
số mười la mã
số mười một la mã
số mười hai la mã
chữ số la mã viết thường
chữ số hai la mã viết thường
chữ số ba la mã viết thường
chữ số bốn la mã viết thường
chữ số năm la mã viết thường
chữ số sáu la mã viết thường
chữ số bảy la mã viết thường
chữ số tám la mã viết thường
chữ số chín la mã viết thường
chữ số mười la mã viết thường
chữ số mười một la mã viết thường
chữ số mười hai la mã viết thường
chữ số 0 được khoanh tròn
chữ số một khoanh tròn kép
khoanh tròn hai chữ số hai
chữ số ba khoanh tròn kép
chữ số bốn khoanh tròn kép
chữ số năm khoanh tròn kép
chữ số sáu khoanh tròn kép
chữ số bảy khoanh tròn kép
chữ số tám khoanh tròn kép
chữ số chín được khoanh tròn kép
khoanh tròn đôi số mười
chữ số một sans-serif được khoanh tròn
chữ số hai sans-serif khoanh tròn
chữ số ba sans-serif khoanh tròn
chữ số bốn sans-serif khoanh tròn
chữ số năm sans-serif khoanh tròn
chữ số sáu sans-serif khoanh tròn
chữ số bảy sans-serif khoanh tròn
chữ số tám sans-serif khoanh tròn
chữ số chín sans-serif khoanh tròn
khoanh tròn sans-serif số mười
chữ số một sans-serif khoanh tròn màu đen
chữ số hai sans-serif khoanh tròn màu đen
chữ số ba sans-serif khoanh đen
chữ số bốn sans-serif khoanh tròn màu đen
chữ số năm sans-serif khoanh đen
chữ số sáu sans-serif khoanh tròn màu đen
chữ số bảy sans-serif khoanh tròn màu đen
chữ số tám sans-serif khoanh đen
chữ số chín sans-serif khoanh tròn màu đen
số mười sans-serif khoanh đen
chữ số 0 khoanh tròn màu đen
chữ số một được khoanh đen
chữ số hai khoanh đen
chữ số ba khoanh tròn màu đen
chữ số bốn khoanh tròn màu đen
chữ số năm khoanh tròn màu đen
chữ số sáu khoanh tròn màu đen
chữ số bảy khoanh tròn màu đen
chữ số tám khoanh tròn màu đen
chữ số chín khoanh tròn màu đen
khoanh đen số mười
ký tự Trung Quốc "một" trong ngoặc
ký tự Trung Quốc "hai" trong ngoặc
ký tự Trung Quốc "ba" trong ngoặc
ký tự Trung Quốc "bốn" trong ngoặc
ký tự Trung Quốc "năm" trong ngoặc
ký tự Trung Quốc "sáu" trong ngoặc
ký tự Trung Quốc "bảy" trong ngoặc
ký tự Trung Quốc "tám" trong ngoặc
ký tự Trung Quốc "chín" trong ngoặc
ký tự Trung Quốc "ten" trong ngoặc
ký tự Trung Quốc được khoanh tròn "một"
ký tự Trung Quốc được khoanh tròn "hai"
ký tự Trung Quốc được khoanh tròn "ba"
ký tự Trung Quốc được khoanh tròn "bốn"
ký tự Trung Quốc được khoanh tròn "năm"
ký tự Trung Quốc được khoanh tròn "sáu"
ký tự tiếng Trung được khoanh tròn "bảy"
ký tự Trung Quốc được khoanh tròn "tám"
ký tự Trung Quốc được khoanh tròn "chín"
ký tự Trung Quốc được khoanh tròn "ten"
Chữ số không toàn bộ
Chữ số một toàn phần
Chữ số Hai toàn bộ
Chữ số ba toàn chiều rộng
Chữ số bốn toàn bộ chiều rộng
Chữ số năm đầy đủ chiều rộng
Số Sáu toàn chiều rộng
Chữ số bảy toàn chiều rộng
Chữ số tám toàn phần
Số chín đầy đủ chiều rộng
𝟬 Chữ số không đậm kiểu toán học
𝟭 Chữ số một in đậm toán học
𝟮 Chữ số hai đậm
𝟯 Chữ số ba toán học đậm
𝟰 Chữ số bốn in đậm
𝟱 Chữ số năm đậm toán học
𝟲 Chữ số sáu đậm
𝟳 Số bảy in đậm (Mathematical Bold Digit Seven)
𝟴 Chữ số tám in đậm toán học
𝟵 Chữ số chín đậm toán học