Thực tế kích thước của Samsung Galaxy s4 mini

  • độ sâu:8.94mm (0.35Inch)
  • chiều cao:124.6mm (4.91Inch)
  • trọng lượng:107g (3.77oz)
  • chiều rộng:61.3mm (2.41Inch)
  • màn hình kích thước:4.3Inch (109.22mm)
  • Độ phân giải:960 x 540
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy s4 mini .