Thực tế kích thước của Airpods Pro

tai nghe bluetooth và hộp sạc

  • độ sâu:21.7mm (0.85Inch)
  • chiều cao:45.2mm (1.78Inch)
  • chiều rộng:60.6mm (2.39Inch)
  • trọng lượng:51.0g (1.8oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Airpods Pro .