Thực tế kích thước của Galaxy Buds

tai nghe bluetooth và hộp sạc

  • độ sâu:22.5mm (0.89Inch)
  • chiều cao:17.5mm (0.69Inch)
  • chiều rộng:19.2mm (0.76Inch)
  • trọng lượng:46.0g (1.62oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Galaxy Buds .