+03 +3:00
: :
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: +03
UTC/GMT: +3:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT -7:00
: :
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
+03
7 Th05 2021
8 Th05 2021
9 Th05 2021
10 Th05 2021
11 Th05 2021
12 Th05 2021
13 Th05 2021


PDT
7 Th05 2021
8 Th05 2021
9 Th05 2021
10 Th05 2021
11 Th05 2021
12 Th05 2021
13 Th05 2021