+07 +7:00
: .
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: +07
UTC/GMT: +7:00
DST On DST Off
UTC UTC
EDT -4:00
: .
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: EDT
UTC/GMT: -4:00
DST On DST Off
UTC UTC
+07
14 Th08 2022
15 Th08 2022
16 Th08 2022
17 Th08 2022
18 Th08 2022
19 Th08 2022
20 Th08 2022


EDT
14 Th08 2022
15 Th08 2022
16 Th08 2022
17 Th08 2022
18 Th08 2022
19 Th08 2022
20 Th08 2022