+06 +6:00
: .
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: +06
UTC/GMT: +6:00
DST On DST Off
UTC UTC
CDT -5:00
: .
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: CDT
UTC/GMT: -5:00
DST On DST Off
UTC UTC
+06
14 Th05 2022
15 Th05 2022
16 Th05 2022
17 Th05 2022
18 Th05 2022
19 Th05 2022
20 Th05 2022


CDT
14 Th05 2022
15 Th05 2022
16 Th05 2022
17 Th05 2022
18 Th05 2022
19 Th05 2022
20 Th05 2022