emoji | ký hiệu văn bản
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
𓇼𓇻𓇽🌟💫🤩🌃🌠🔯

Các bài viết khác: biểu tượng dấu hoa thị | biểu tượng hoa

biểu tượng ngôi sao
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
ngôi sao đen
ngôi sao trắng
ngôi sao của David
căng thẳng phác thảo ngôi sao trắng
ngôi sao trắng tròn
trung tâm mở sao đen
trung tâm màu đen sao trắng
ngôi sao đen được phác thảo
ngôi sao đen nặng
ngôi sao vòng hoa
ngôi sao trắng bóng
ngôi sao và lưỡi liềm
𓇼 ngôi sao
𓇻 sự kết hợp giữa trăng lưỡi liềm và ngôi sao
𓇽 ngôi sao trong vòng tròn
dấu hoa thị